Thời Gian Sửa Đổi Văn Bằng Bảo Hộ Thương Hiệu Năm 2022

Thời Gian Sửa Đổi Văn Bằng Bảo Hộ Thương Hiệu.

Chúng ta tiến hành đăng ký sửa đổi văn bằng bảo hộ thương hiệu khi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, giấy chứng nhận nhãn hàng này được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày đăng ký, và chủ sở hữu thay đổi một số thông báo là điều không thể tránh khỏi.

Khi sửa đổi trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cá nhân/ tổ chức cần phải tuân theo trình tự, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ thương hiệu theo quy định. Và chỉ được sửa đổi, bổ sung những phần mà Luật cho phép quy định tại Điều 97 Luật Sở Hữu Trí Tuệ.

sửa đổi văn bằng bảo hộ thương hiệu anh 1

·         Trường hợp chẳng hề đóng phí khi đổi thay, sửa đổi văn bằng bảo hộ thương hiệu

 • Sửa chữa khuyết điểmliên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ.
 • Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng, đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, sửa đổi quy chế sử dụng thương hiệutập thể, quy chế sử dụng thương hiệu chứng nhận.
 • Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN có nghĩa vụsửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó, trong trường hợp này chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí. Trường hợp phát hiện có thiếu sót trong văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ tự mình hoặc theo yêu cầu của người phát hiện ra thiếu sót tiến hành thu hồi văn bằng bảo hộ có khuyết điểm và cấp văn bằng bảo hộ mới.
 • Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn cụ thể về việc sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Ghi nhận thay đổitên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, thu hẹp phạm vi bảo hộ và sửa đổi bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hàng chứng nhận.

sửa đổi văn bằng bảo hộ thương hiệu anh 2

·         Giấy tờ sửa đổi giấy văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu

 • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
 • Tài liệu xác nhậnviệc đổi thay tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép thành lập doanh nghiệp có ghi nhận việc đổi thay tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc đổi thay tên, địa chỉ) – nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;
 • Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổichủ văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
 • 05 mẫu nhãn hiệuđã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu);
 • Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu xem xétđại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

·         Thời gian sửa đổi văn bằng bảo hộ thương hiệu là bao lâu?

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải phê duyệt yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ thương hiệu. Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng nhãn hiệu, đăng bạ và ban bố quyết định sửa đổi nhãn hiệu trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông báo dự kiến từ chối chấp nhận việc sửa đổi văn bằng bảo hộ thương hiệu, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó sửa chữa khuyết điểm hoặc có quan điểm phản đối.

Nếu trong thời hạn đã ấn định người yêu cầu không sửa chữa khuyết điểm hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có quan điểm phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông tin từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

 

Nhận Bản Tin

Nhận email từ giúp việc đọc tin tức thực sự thú vị. Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật thông tin miễn phí.

Bài Viết Mới Nhất

- Advertisement - spot_img

Bạn cũng có thể thích...